ตัวแทนจำหน่าย Motor Roller KYOWA , AC Motor Roller KYOWA , Motor Pulley KYOWA , Drum Motor , Idle Roller DAMON , Free Roller DAMON ,Vacuum Pump ,Sunny King Pump, มอเตอร์เขย่า (Vibration Motor) , OLI , VISAM

Report Abuse

ตัวแทนจำหน่าย Motor Roller KYOWA , AC Motor Roller KYOWA , Motor Pulley KYOWA , Drum Motor , Idle Roller DAMON , Free Roller DAMON ,Vacuum Pump ,Sunny King Pump, มอเตอร์เขย่า (Vibration Motor) , OLI , VISAM

Popular

Description

ตัวแทนจำหน่าย Motor Roller KYOWA , AC Motor Roller KYOWA , Motor Pulley KYOWA , Drum Motor , Idle Roller DAMON , Free Roller DAMON ,Vacuum Pump ,Sunny King Pump, มอเตอร์เขย่า (Vibration Motor) , OLI , VISAM

Products Guide

1.Motor Roller KYOWA

จำหน่าย Motor Roller KYOWA ,Drum Motor KYOWA,DC Motor Roller KYOWA , Pulse Roller KYOWA
ตัวแทนจำหน่าย มอเตอร์ โรลเลอร์ (Motor Roller ) ยี่ห้อ KYOWA,PULSEROLLER KYOWA
AC Motor Roller KYOWA, AC DRUM Motor KYOWA, AC Motor Pulley KYOWA

AC Motor Roller KYOWA(โรลเลอร์) MR-Type
– Standard Type ,Dia.38 mm .,42 mm. , 48 mm. , 50 mm. , 57 mm. , 60 mm. , , MR-Type
– Brake Type Motor Roller , MR-Type
– Waterproof Type Motor Roller, MR-Type
– Cleanroom Type Motor Roller, MR-Type
– Dustproof Type Motor Roller, MR-Type
– CE Marking Certified Type Motor Roller

DC Motor Roller ,Pulse Roller KYOWA(โรลเลอร์)

 • SENERGY Stand Type Pulse Roller KYOWA
 • SENERGY Wash-Down rated Type Pulse Roller KYOWA
 • SENERGY Built-in Brake Type Pulse Roller KYOWA
 • SENERGY Freezer rated Type Pulse Roller KYOWA
 • Pallet Handling Type Pulse Roller KYOWA
 • SENERGY Stand Type Pulse Roller KYOWA V-Pulley
 • SENERGY Stand Type Pulse Roller KYOWA Micro V-Pulley
 • SENERGY Stand Type Pulse Roller KYOWA Round Groove
 • SENERGY Stand Type Pulse Roller KYOWA Sprocket

Driver Card

 • EQUBE Card Driver , NPN , PNP , KYOWA
 • EZ24 Card Driver , NPN , PNP , KYOWA
 • IQZONZ Card Driver , NPN , PNP , KYOWA
 • CONVEYLINX Card Driver , NPN , PNP , KYOWA- Brush Motor Roller Dia. 48.6 mm. , 50.8 mm. , 57 mm. , 60.5 mm. ,
  – Brushless Motor Roller 22 W ,Dia. 48.6 mm. , 50.8 mm. , 57 mm. , 60.5 mm. ,
  – Brushless Motor Roller 35 W ,Dia. 48.6 mm. , 50.8 mm. , 57 mm. , 60.5 mm. ,
  – Brake Type Motor Roller
  – Waterproof Type Motor Roller

Drum Motor KYOWA(Motor Pulley KYOWA)

AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.

– KMP Series Motor Pulley, Drum Motor KYOWA Dia. 76 mm.

– KMP Series Motor Pulley, Drum Motor KYOWA Dia. 114 mm.

– KMP Series Motor Pulley, Drum Motor KYOWA Dia. 140 mm.

– KMP Series Motor Pulley, Drum Motor KYOWA Dia. 165 mm.

– KMP Series Motor Pulley, Drum Motor KYOWA Dia. 215 mm.

– KMP Series Motor Pulley, Drum Motor KYOWA Dia. 265 mm.

– KMP Series Motor Pulley, Drum Motor KYOWA Dia. 318 mm.

AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Standard Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.

AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Brake Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.

AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Waterproof Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.

AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP All StainlessType Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.

AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Anti-Reverse Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.

AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Magnetic Ring Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.

AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Rubber Lagging- Flat Rubber Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.

AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Rubber Lagging- W-Herical Rubber Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.

AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Rubber Lagging- Spur Rubber Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.

AC Motor Pulley, Drum Motor KYOWA , KMP Rubber Lagging- Urethane Rubber Type Series Dia. 76 mm. , 114 mm. , 140 mm. , 165 mm. , 215 mm. , 265 mm. , 318 mm.

ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
– มอเตอร์ โรลเลอร์ (Motor Roller ) ยี่ห้อ KYOWA จากประเทศญี่ปุ่น

(KYOWA,ROLLER,MOTOR ROLLER,ROLLER KYOWA,ROLLER MOTOR,AC MOTOR ROLLER KYOWA,DC MOTOR ROLLER KYOWA,DRUM MOTOR,AC MOTOR PULLEY,โรลเลอร์ มอเตอร์,KMP ,MR,PULSE MOTOR ROLLER,PULSE ROLLER,DC PULSE ROLLER,MR-A1,MR-A3,KYOWA)

 1. ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER

     – ลูกกลิ้งลำเลียง (Free Roller)

          – ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 38 mm.

          – ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 42.7 mm.

          – ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 48.6 mm.

          – ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 50 mm.

          – ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 57 mm.

          – ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 60.5 mm.

   – ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER สำหรับ Motor Pulley (Drum motor)

            Size Dia.  76 – 318 mm.

     – ลูกกลิ้งรองใต้สายพาน (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER

           – ลูกกลิ้งรองใต้สายพาน (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER (Idler Roller) Size Dia. 38 mm.

              – ลูกกลิ้งรองใต้สายพาน (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 48.6 mm.

              – ลูกกลิ้งรองใต้สายพาน (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 50 mm.

              – ลูกกลิ้งรองใต้สายพาน (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 57 mm.

              – ลูกกลิ้งรองใต้สายพาน (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER Size Dia. 60.5 mm.

  – ลูกกลิ้งรองใต้สายพาน (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER สำหรับ Motor Pulley (Drum motor) Size Dia. 76 – 318 mm.

ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER

  GRAVITY CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

     – Series 1900 , Dia. 20/25/30/38/50 , PVC Tube , Polymer Bearing Housing GRAVITY CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

     – Series 1100 , Dia. 18/25/38/50 , Semi Precision Bearing , with Stand Impact Load GRAVITY CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

     – Series 1200 , Dia. 38/48/50/60/76/80, Polymer Bearing Housing             GRAVITY CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

     – Series 1800 , Dia. 38/50/60/76/80/89 ,Polymer Bearing Housing , High Load Capacity

GRAVITY CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

 

ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER

DRIVEN CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

– Series 2230/2240 , Dia. 48/50/60 , O-Belt Drive , Light/Medium Duty Conveying DRIVEN CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

– Series 2260 , Dia. 50 , O-Belt Pulley , Light/Medium Duty Conveying DRIVEN CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

– Series 2250, Dia. 48/50 , Poly-Vee Pulley , Medium Duty Conveying , High Speed DRIVEN CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

– Series 2280, Dia. 50 , Polymer Timing Pulley , with Slip Synchronous in Conveying DRIVEN CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

– Series 2214/2224 , Dia. 50/60 , Polymer Sprocket , Medium Duty Conveying DRIVEN CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

– Series 2411/2521 , Dia. 50/60/76/80 , Steel Sprocket ,Polymer Bearing Housing DRIVEN CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

Medium/Heavy Duty Conveying

– Series 2311/2321 , Dia. 50/60/76/80/89 , Steel Sprocket ,Steel Bearing Housing Heavy Duty Conveying

DRIVEN CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

 

ACCUMULATION CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

 • Series 3214/3224 Dia. 50/60 , Polymer Sprocket , Polymide bearing, low running

ACCUMULATION CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

 

 • Series 3211/3221 Dia. 50/60 , Steel Sprocket , Polymide bearing, durable

ACCUMULATION CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

 • Series 3816/3826 Dia. 50/60/76 , Steel Sprocket , Steel bearing, Medium Duty

ACCUMULATION CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

 

ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER

  CURVE CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

 • Series 1600 , Dia. 52.5/55.6 , Tapered Sleeve , Low Noise

CURVE CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

 

 • Series 2640 , Dia. 52.5/55.6 , Tapered Sleeve , O-Belt Drive ,Groove , Light Duty

CURVE CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

 

 • Series 2660 , Dia. 52.5/55.6 , Tapered Sleeve , O-Belt Drive, Light Duty

CURVE CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

 

 • Series 2650 , Dia. 52.5/55.6 , Tapered Sleeve , Poly-Vee, Medium Duty

CURVE CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

 

 • Series 2624 , Dia. 52.5/55.6 , Tapered Sleeve , Polymer Sprocket, Medium Duty

CURVE CONVEYING , IDLE ROLLER , FREE ROLLER , DAMON ROLLER

 

 

 

ลูกกลิ้งลำเลียง (Conveyor ROLLER ) , Idle Roller , Free Roller , DAMON ROLLER

Ball Transfer , DAMON ROLLER

 

 

 

 

 1. PRESSURE GAUGE

– Pressure Gauge ” GM PRESS ” band America

 • Diaphragm Pressure Gauge
 • Sanitary Pressure Gauge
 • Body Stainless
 • Connection Brass Connection Stainless 316

General Pressure Gauges   Small Pressure Gauges   Compound Gauges & Vacuum Gauges   Liquid Filled Pressure Gauges   Stainless Steel SS316 Pressure Gauges   Low Pressure Gauge   Tridicator – Boiler Gauges   Ammonia Pressure Gauges   Diaphragm Pressure Gauges   Diaphragm Seals

เกจ์สูญญากาศควบความดัน, เกจ์สูญญากาศ…Compound Gauge, Vacuum Gauge

เกจ์สเตนเลส 316..Stainless Steel Pressure Gauge

Diaphragm Pressure Gauge

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ระดับความเที่ยงตรง: ±1.5%
 • ช่วงความดัน: จากสูญญากาศ (-1 – 0 bar) ถึง 0 – 250 bar (0 – 3600 psi.)
 • วัสดุของ Diaphragm: SS316, SS316L
 • เงื่อนไขการใช้งาน
  • อุณหภูมิรอบข้าง (Ambient Temperature) -25 – 55°C
  • อุณหภูมิของสิ่งที่ต้องการวัด (Measured Medium) -25 – 80°C
 • รูปแบบของข้อต่อ
  • แบบเกลียว 3/8″, 1/2″ NPT หรือ BSP
  • แบบหน้าแปลน
 • ขนาดหน้าปัทม์ของเกจ์วัดความดัน: 2 1/2”, 4″, 6″

Pressure Gauge, Diaphragm Pressure Gauge , Digital Pressure Gauge , Differential Pressure Gauge, Electri contactor , Pressure Transmitter , Pressure Switch , Flow Meter

เกจวัดแรงดัน PRESSURE GAUGE เกจวัดแรงดันน้ำ เกจวัดแรงดันลม เกจวัดแรงดันแก๊ส เกจวัดแรงดันทุกชนิด

นำเข้า-จำหน่าย

เกจวัดอุณหภูมิ (THERMOMETER)
เกจวัดแรงดัน (PRESSURE GAUGE)

GM PRESS PRESSURE GAUGE
Pressure Gauge RANGE : 0-1 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-2.5 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-4 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-6 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-10 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-16 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-25 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-40 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-100 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-160 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-250 BAR
Pressure Gauge RANGE : 0-400 BAR

COMPOUND GAUGE
RANGE : -1 – 3 BAR (-760 mmHg. -3)
RANGE : -1 – 5 BAR (-760 mmHg. -5)

VACUUM GAUGE
RANGE : -1 – 0 BAR (-760 mmHg. -0)

Thermo Meter

เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว ย่านวัด

-10~+110C, -20~+110C, -20~+150C,-10~+350C, -1-~50C,                                                                -50~50C, -10~110C, 0~100C, 0~150C, 0~200C

เทอร์โมมิเตอร์หลอดแก้ว ย่านวัด

-30~+50C/-20~+120F, 0~100C /30~210F, 0~120C/50~250F,                                        0~160C/30~320F, 0~200C/50~400F, -30~+50C/-20~+120F,                                      0~120C/50~250F, 0~200C/ 50~400F และย่านวัดอื่นๆ (มีทั้งแบบตรงและแบบฉาก)

4.Pneumatic Products
– Pneumatic Accessory ,Solenoid Valve ,Air Cylinder , Fitting ,Filter ,Regulator ,Air Tool

 5.Vacuum Pump

ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pumps) ชุดอุปกรณ์วัดสูญญากาศ (Vacuum Measuring Instruments) อะไหล่ และไส้กรองประเภทต่างๆ สำหรับปั๊มสูญญากาศ รวมไปถึงรับบริการซ่อมแซมและ ซ่อมบำรุงปั๊มสุญญากาศ (Repair , Overhaul and PM services for Vacuum pumps) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ โรงพยาบาล

– ซ่อมและจำหน่าย ปั๊มสุญญากาศ ( สินค้าใหม่ และ อะไหล่ ) Rotary Vane

Vacuum Pump : จำหน่าย, ออกแบบ และซ่อมบำรุงปั๊ม  ระบบสุญญากาศทุกประเภทพร้อมอะไหล่, เกจ, ไส้กรอง และอุปกรณ์เสริมทุกชนิด
– จำหน่าย Vacuum Pump /ปั๊มสุญญากาศ จำหน่ายอะไหล่vacuum pump บริการให้คำปรึกษา และรับซ่อมแซมปั๊มสุญญากาศทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ดังนี้ BUSCH, BECKER, RIETSCHLE, AIRTECH, ORION, OSAKA, ALCATEL,BGS, LEYBOLD, EDWARDS, SHINKO-SEIKI, ULVAC, GAST,…

– CENTRIFUGAL SELF PRIMING, FIRE FIGHTING UNIT, BOOSTER UNIT (JINNO PUMP),HELICAL PORT AIR BLOWER & VACUUM BLOWER FOR CHEMICAL GAS (TAIKO),DIAPHRAGM AIR PUMP (SECOH),MICRO BUBBLE GENERATOR / WATER RING

vacuum pump

Water – Ring & Oil Seal Vacuum Pump
– Shinko Seiki, OP, Sunny-King ,Osaka, Kinney, Tokuda, Stocks, Pfeiffer, Welch and etc.Water-Ring Vacuum Pump/ Liquid-ring…

 1. ใบสกรูลำเลียง ใบเกลียว (SCREW FLIGHT)

– ใบสกรูลำเลียง ใบเกลียว (SCREW FLIGHT)แบบใบบาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 mm. -700 mm.

– ใบสกรูลำเลียง ใบเกลียว (SCREW FLIGHT) แบบใบหนา เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 mm. -600 mm.

– SCREW สำเร็จ ขนาดตามลูกค้าต้องการ

เป็นใบสกรูลำเลียง ใบเกลียว(SCREW FLIGHT)คุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศอิตาลี ซึ่งทำจากเหล็กคุณภาพสูง ใช้วิธีการรีดขึ้นรูปทั้งเส้น จึงได้ใบสกรูลำเลียง ใบเกลียว (SCREW FLIGHT)ขนาดที่สมบูรณ์ ประกอบง่าย  มีน้ำหนักใบสกรูลำเลียง ใบเกลียว (SCREW FLIGHT) ที่เบา แต่มีความแข็งแรงมาก

 1. มอเตอร์เขย่า (Vibration Motor)

Vibration Technology

ขนาดของมอเตอร์เขย่า คือผลลัพธ์ที่มาจากประสบการณ์ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกๆ อุตสาหกรรมทั่วโลก สามารถรับประกันการใช้งานได้เป็นอย่างดีในส่วนของชิ้นส่วนประกอบไฟฟ้า พิถีพิถันในการเลือกใช้ส่วนประกอบ) และได้รับการรับรองระดับสูงในความแม่นยำในการผลิตอีกด้วย

 • มอเตอร์เขย่า – External Electric Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
 • มอเตอร์เขย่า – External Electric Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
 • มอเตอร์เขย่า – External Direct Current Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
 • มอเตอร์เขย่า – External Pneumatic Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
 • มอเตอร์เขย่า – High-Frequency Internal Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
 • มอเตอร์เขย่า – Flexible Shaft Internal Vibrators Motor with Direct Electric Motor Connection , OLI , VISAM , AVB
 • มอเตอร์เขย่า – Pneumatic Hammers Vibrators Motor , OLI , VISAM , AVB
 • มอเตอร์เขย่า – Combined Hammers Blasts Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
 • มอเตอร์เขย่า – Air Cannons Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
 • มอเตอร์เขย่า – Air  Vibrating Bin Aerators Motor, OLI , VISAM , AVB
 • มอเตอร์เขย่า – Aeration Pads Motor, OLI , VISAM , AVB
 • มอเตอร์เขย่า – Aeration Nozzles Motor, OLI , VISAM , AVB

บริษัท เอ.โอ.เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด
จำหน่าย ขาย มอเตอร์เขย่ามอเตอร์สั่น เขย่า ELECTRIC VIBRATOR MOTOR #คุณภาพดี #งานดี #บริการดี
Tel : 02-9324-397
————————————————————-
อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือน VIBRATION MOTOR
มอเตอร์เขย่า สำหรับงานอุตสาหกรรม โดยใช้หลักของแรงเห
วี่งหนีศูนย์กลาง ใช้กับงานที่ต้องการ การเคาะ การสั่น การเขย่า
อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนมีทั้งแบบสั่งการด้วยลมและสั่งการ
ด้วยไฟฟ้า
– มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับปากถังไซโล , OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับถังฮอปเปอร์, OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับท่อลำเลียง, OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับรางเลื่อนฝีด, OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับตะแกรงโยก, OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับตะแกรงร่อน, OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับเครื่องคัดแยก, OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับงานเทปูน, OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับงานหล่อแบบคอนกรีต, OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับโต๊ะสั่น, OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์สั่นเขย่าใช้กับถังขัดทราย, OLI , VISAM , AVB
————————————————————
– มอเตอร์เขย่า – External Electric Vibrators Motor , OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์เขย่า – External Direct Current Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์เขย่า – External Pneumatic Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์เขย่า – High-Frequency Internal Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์เขย่า – Flexible Shaft Internal Vibrators Motor with Direct Electric Motor Connection , OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์เขย่า – Pneumatic Hammers Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์เขย่า – Combined Hammers Blasts Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์เขย่า – Air Cannons Vibrators Motor, OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์เขย่า – Air Vibrating Bin Aerators Motor, OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์เขย่า – Aeration Pads Motor, OLI , VISAM , AVB
– มอเตอร์เขย่า – Aeration Nozzles Motor, OLI , VISAM , AVB
————————————————————–
ขายอุปกรณ์สั่นสะเทือนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมระบบลม
PNEUMATIC VIBRATOR, AIR VIBRATOR, AIR
KNOCKER, AIR CANNON, PNEUMATIC HAMMER

ติดต่อได้ที่
อรรณพ, 081-351-8403 ,
บริษัท เอ.โอ. เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด

637/9 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง                

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310


โทรศัพท์   02-932-4397
โทรสาร     02-538-7068
E-Mail :
aot.entech@yahoo.com , annop_kk@yahoo.com

www.aot-entech.com

motor roller , kyowa , drum motor ,motor pulley, Idle Roller, Free Roller,DAMON Roller , DAMON Vibration Motor , มอเตอร์เขย่า , OLI , VISAM , AVB , Sunny King , vacuum pump ,spare parts ,rotary vacuum pump , ซ่อมปั๊ม , overhaul pressure gauge ,diaphragm pressure gauge , sanitary pressure gauge, สกรูลำเลียง , ใบเกลียว

,Screw Flight ,

Location

Contact Listings Owner Form

  No record found!

  Author Info

  aot.entech

  Member since 2 years ago
  • aot.entech@yahoo.com
  View Profile

  ตัวแทนจำหน่าย Motor Roller KYOWA , AC Motor Roller KYOWA , Motor Pulley KYOWA , Drum Motor , Idle Roller DAMON , Free Roller DAMON ,Vacuum Pump ,Sunny King Pump, มอเตอร์เขย่า (Vibration Motor) , OLI , VISAM 0 reviews

  Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Business Hours

  Business Hour

  Open Now

  Open 24/7

  Claim Now!

  Is this your business?

  Claim listing is the best way to manage and protect your business.

  Claim This Listing

  (Tag) แท็กของบทความ

  Air Conditioner service CCTV CCTV Camera CCTV System solar cell ของแต่งบ้าน ขาย solar cell ขายกล้องวงจรปิด ขายตู้เย็น ขายทีวี ขายเครื่องซักผ้า ขายเครื่องทำน้ำอุ่น ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ขายเตาอบ ขายเตาไมโครเวฟ ขายแอร์ ขายโซล่าเซลล์ จำหน่าย solar cell จำหน่ายกล้องวงจรปิด จำหน่ายตู้เย็น จำหน่ายทีวี จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า จำหน่ายแอร์ จำหน่ายโซล่าเซลล์ ฉะเชิงเทรา ซ่อมแอร์ ติดตั้ง solar cell ติดตั้งแอร์ ติดตั้งโซล่าเซลล์ นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ พลังงานแสงอาทิตย์ พิษณุโลก รับติดตั้งกล้องวงจรปิด ร้านขายแอร์ วัสดุก่อสร้าง สุโขทัย เพชรบุรี เพชรบูรณ์ เฟอร์นิเจอร์ แนะนำร้านวัสดุก่อสร้าง แอร์บ้าน แอร์โรงงาน โซล่าเซลล์

  เกี่ยวกับบทความที่คุณอาจสนใจ

  Air Conditioner service CCTV CCTV Camera CCTV System solar cell ของแต่งบ้าน ขาย solar cell ขายกล้องวงจรปิด ขายตู้เย็น ขายทีวี ขายเครื่องซักผ้า ขายเครื่องทำน้ำอุ่น ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ขายเตาอบ ขายเตาไมโครเวฟ ขายแอร์ ขายโซล่าเซลล์ จำหน่าย solar cell จำหน่ายกล้องวงจรปิด จำหน่ายตู้เย็น จำหน่ายทีวี จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า จำหน่ายแอร์ จำหน่ายโซล่าเซลล์ ฉะเชิงเทรา ซ่อมแอร์ ติดตั้ง solar cell ติดตั้งแอร์ ติดตั้งโซล่าเซลล์ นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ พลังงานแสงอาทิตย์ พิษณุโลก รับติดตั้งกล้องวงจรปิด ร้านขายแอร์ วัสดุก่อสร้าง สุโขทัย เพชรบุรี เพชรบูรณ์ เฟอร์นิเจอร์ แนะนำร้านวัสดุก่อสร้าง แอร์บ้าน แอร์โรงงาน โซล่าเซลล์

  Please fill the required fields*